LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Tarybos nutarimai
2019 metai

 2019 m. sausio 28 d. Nutarimas dėl LLTI 2018 m. mokslinės veiklos ataskaitos patvirtinimo

 

(Priedas: LLTI 2018 m. mokslinės veiklos ataskaita)

 

2019 m. sausio 28 d. Nutarimas dėl LLTI konkursų ir atestacijos komisijos naujo nario kandidatūros

 

2019 m. sausio 28 d. Nutarimas dėl LLTI direktoriaus pavaduotojo akademinei veiklai pareigybės naikinimo

 

2019 m. sausio 28 d. Nutarimas dėl dr. Linos Būgienės skyrimo LLTI direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams pareigas

 

2019 m. sausio 28 d. Nutarimas dėl asistento mokslo ir akademinei veiklai pareigybės steigimo

 

2019 m. sausio 28 d. Nutarimas dėl LLTI atstovo delegavimo į Lituanistinių valstybinių mokslinių tyrimų institutų strateginę tarybą

 

2019 m. kovo 15 d. Nutarimas dėl LLTI atstovo delegavimo į pereinamojo laikotarpio VDU senatą

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt